17. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta