19. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

19. Razno