2. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2016