4. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2016