5. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2016