6. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

6. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017