7. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – prva obravnava