8. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - skrajšani postopek