9. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Sevnica – skrajšani postopek