10. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica – skrajšani postopek