12. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek