13. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica – skrajšani postopek