14. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016