15. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica