16. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

16. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica