17. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

17. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014