18. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

18. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016