19. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta