2. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 15. 2. 2017