20. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta