3. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

3. Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica