5. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016