6. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017