8. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek