9. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga obravnava