1. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje