10. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

10. Pisno soglasje k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica za nakup poslovnih prostorov