11. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

11. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Ana Gale Sevnica