13. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj