14. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

14. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž