15. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnice lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica