16. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica