17. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta