18. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta