2. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 29. 3. 2017