3. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016