4. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

4. Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in izvajanje dogovora za razvoj regij