5. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

5. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2016