6. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

6. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2017