7. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

7. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2016