8. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2016