9. točka 22. seje občinskega sveta 26.4.2017

 

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – skrajšani postopek