Sklepi sej občinskega sveta - mandat 2014-2018

 

PREGLED SKLEPOV 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v torek, 20. 12. 2016

PREGLED SKLEPOV 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v torek, 29. 11. 2016

PREGLED SKLEPOV 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 26. 10. 2016

PREGLED SKLEPOV 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 21. 9. 2016

PREGLED SKLEPOV 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 15. 6. 2016

PREGLED SKLEPOV 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 4. 2016

PREGLED SKLEPOV 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 3. 2016

PREGLED SKLEPOV 12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 2. 2016

PREGLED SKLEPOV 11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 16. 12. 2015

PREGLED SKLEPOV 10. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 21. 10. 2015

PREGLED SKLEPOV 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,ki je potekala 7., 8., 9. in 12. 10. 2015

PREGLED SKLEPOV 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 23. 9. 2015

PREGLED SKLEPOV 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 6. 2015

PREGLED SKLEPOV 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20. 5. 2015

PREGLED SKLEPOV 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 25. 3. 2015

PREGLED SKLEPOV   5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 25. 2. 2015

PREGLED SKLEPOV   4. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 28. 1. 2015

PREGLED SKLEPOV   3. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 12. 2014

PREGLED SKLEPOV   2. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v ponedeljek, 24. 11. 2014

PREGLED SKLEPOV    1. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 22. 10. 2014