Tedenske novice 16.6.2017

Ob zaključku šolskega leta in pred vstopom v počitniške dni

Šolsko leto 2016/2017 se približuje zaključku. Ta ima še poseben pomen za vse devetošolce, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje in se bodo po počitniškem oddihu podali na nove poti srednješolskega izobraževanja. Po vsakoletni tradiciji so se z županom Srečkom Ocvirkom v začetku tega tedna srečali najuspešnejši učenci in učenke vseh sedmih osnovnih šol sevniške občine – OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče ter Glasbene šole Sevnica.

Prireditev, ki je potekala v ponedeljek v poročni dvorani sevniškega gradu, je glasbeno pričela violinistka Ana Močnik ob spremljavi pianistke Špele Troha. Najuspešnejše osnovnošolce letošnje generacije v sevniški občini sta nato nagovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik aktiva ravnateljev, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece. Sledila je podelitev pohval in knjižnega darila 35 udeleženkam in udeležencem sprejema, predlaganim s strani šol, in nato še prijetno druženje. Na osnovnih šolah sevniške občine v zaključku tega tedna sicer potekajo valete, slovesnosti v počastitev zaključka osnovnošolskega izobraževanja. Pred poletnimi počitnicami so zaključno srečanje pripravili tudi v Vrtcu Ciciban Sevnica.

Praznik Krajevne skupnosti Blanca

10. junija svoj praznik praznuje Krajevna skupnost Blanca. To je na dan, ko se je leta 1945 na blanško šolo vrnil slovenski jezik. Praznik bo krajevna skupnost obeležila danes popoldan z odprtji novih cestno-prometnih pridobitev, ki oblikujejo lepšo in prijetnejšo podobo krajev, še predvsem pa so pomembne za zagotavljanje višje kakovosti vsakdana krajank in krajanov ter za večjo cestno-prometno varnost.

Ob 17. uri bosta namenu predana obnovljeni odsek lokalne ceste Blanca–Čanje in del javne poti na Čanju, kjer bo priložnostni dogodek. Ob 18. uri bo sledilo odprtje prenovljene lokalne ceste Poklek–Podvrh z osrednjo proslavo ob prazniku Krajevne skupnosti Blanca, ki bo na prireditvenem prostoru pri Gasilskem domu na Pokleku.

Ob spremstvu glasbeno-kulturnega programa bodo podeljena priznanja krajevne skupnosti. Javno pohvalo krajevne skupnosti letos prejmejo Milan Kozole, Matjaž Njeguš in Valerija Mirt, plaketa krajevne skupnosti bo podeljena Milki Slemenšek. Kulturni program bodo izvedli Godba Blanški vinogradniki, Ljudski pevci Blanca, Osnovna šola Blanca in Kulturno-umetniško društvo Poklek, navzoče pa bosta nagovorila predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Prenovljene predstavitvene table na Lovrencu

Včeraj je pri cerkvi sv. Lovrenca nad Okroglicami potekala priložnostna prireditev z odprtjem prenovljenih predstavitvenih tabel botaničnega naravnega spomenika, nahajališča Clusijevega svišča, vsem poznanega kot encijan. Ta naravna krasota je z odlokom Občine Sevnica razglašena za botanični naravni spomenik, na travnikih pod sv. Lovrencom pa je nahajališče Clusijevega svišča zaščiteno od leta 1994.

Navzoče je v uvod popeljal mlad harmonikar Jakob Štigl. Sledili so nagovori župana Srečka Ocvirka, direktorja Kozjanskega parka Tea Hrvoja Oršaniča in direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek. Opozorili so na pomen dobrega vzdrževanja in skrbnega ohranjevanja nahajališča Clusijevega svišča, s tem namenom pa so bile urejene in postavljene tudi predstavitvene table pri cerkvi in ob vstopu na rastišče botaničnega naravnega spomenika. Novih je še 12 razstavnih panojev v bližnji Mežnarjevi hiši, ki prikazujejo rastlinske in živalske vrste na tem območju.

Član Planinskega društva Lisca Sevnica Alojz Rupar je v nagovoru zbrane seznanil s podatkom, da je nahajališče v času cvetenja obiskalo okoli 2200 obiskovalcev. Celoten čas cvetenja encijana so namreč člani planinskega društva območje rastišča, kjer je prosto sprehajanje omejeno, skrbno varovali tudi z dežuranjem.

Obisk godbe iz Budimpešte

Glasba razveseljuje in povezuje. Zgled tega so številna gostovanja raznih sevniških kulturnih sestavov povsod po svetu, zelo veseli pa smo, kadar prejmemo obisk, ki želi glasbeno obogatiti našo lokalno skupnost. Ta konec tedna bo v gosteh Pihalnega orkestra Kapele godba iz Budimpešte Budafoki Fúvósegylet. Na posebno željo bodo gostje z Madžarske v sklopu gostovanja obiskali tudi Sevnico, ob tem priredili nastop in si ogledali še sevniški grad. Nastop godbe bo jutri, 17. junija, na parkirišču pred Caffe Central's v središču Sevnice, med 10:30 in 11:00. Lepo vabljeni.

95 let Alojzije Vovk

95 let je praznovala gospa Alojzija Vovk. V Domu upokojencev Sevnica sta jo ob tem častitljivem jubileju obiskala tudi župan Srečko Ocvirk in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Sevnica mag. Breda Drenek Sotošek ter ji, v družbi zbranih iz kroga družine in vodstva doma upokojencev, zaželela vse najboljše.

Občinska uprava Občine Sevnica