Tedenske novice 17.11.2017

Praznovanje občinskega praznika se danes nadaljuje v Boštanju

Toplejšo polovico letošnjega leta so zaznamovale številne manjše in večje cestno-prometne investicije na lokalnih cestah in javnih poteh, tudi na območju krajevne skupnosti Boštanj. Občinski praznik je vselej lepa priložnost, da se nove pridobitve predajo namenu, tovrstni dogodki pa v družabnem duhu povežejo krajane in skupnost. Danes bo tako ob 15. uri v Boštanju najprej potekalo odprtje prenovljenega odseka javne poti na relaciji Tkalec–Povše–Kelnerič–Podlipnik, ki jo je v letošnjem letu uredila krajevna skupnost. Sledila bo ob 15:30 še priložnostna slovesnost z odprtjem celovito posodobljenega odseka lokalne ceste od trgovine Extraform do mostu na žagi.

Gre za povezavo dveh projektov skupne vrednosti 175 tisoč evrov, sofinanciranih na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Ureditev prvega, 300-metrskega odseka od križišča pri trgovini Extraform do železniške postaje, kjer bo tudi uradno odprtje, je zajemala sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manjkajočih odsekov pločnika, ureditve mejnih površin, odvodnjavanja, gradnjo nove veje kanalizacije v obrtni coni, zaščito obstoječih vodov ter prometno signalizacijo. Rekonstrukcija 380-metrskega odseka lokalne ceste od križišča pri boštanjski železniški postaji do mostu čez Mirno pa je zajemala izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditev mejnih površin in odvodnjavanja, dograditev veje kanalizacije, cestne razsvetljave in optičnega omrežja, zaščito oziroma preureditev obstoječih vodov ter prometno signalizacijo.

Tradicionalni slovenski zajtrk v Domu upokojencev Sevnica

Današnje jutro je bilo po Sloveniji posvečeno tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je, kot opisujejo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo 17. novembra: »Pri izbiri hrane tako doma, kot v vrtcu, v šoli ali na delovnem mestu, naj ima prednost hrana, ki jo je pripravil domač, slovenski pridelovalec ali predelovalec. Hrana, ki je bila pripravljena v bližini, je bolj sveža, bolj hranljiva, s polnejšim okusom in brez dodajanja dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje okusa,« so zapisali v okrožnici o izvedbi projekta.

Vsem tem načelom je močno zavezana tudi sevniška občina, ki že od leta 2013 izvaja javna naročila za dobavo hrane za vse šole in vrtce, katerih ustanoviteljica je, in sicer po principu zelenega javnega naročanja in čim večjega deleža lokalne samooskrbe. Enako delujejo tudi ostali javni zavodi, saj se zavedajo pomena lokalne hrane in pozitivnega učinka na gospodarstvo in zdravje ljudi.

Za kakovostno lokalno oskrbo je pomembna tako pripravljenost ustanov, ki hrano potrebujejo, da želijo naročati pri lokalnih dobaviteljih, kot tudi usposobljenost lokalnih dobaviteljev, da svoje pridelke ponudijo v primernih količinah in na primeren način. V prihodnje bo Občina Sevnica še naprej aktivno sodelovala in spodbujala lokalno oskrbo tako na strani dobaviteljev kot tudi na strani ponudnikov z namenom, da se lokalna samooskrba še okrepi.

Tradicionalni slovenski zajtrk so pričela čebelarska društva in aktivnosti razširila na širšo ponudbo slovenske hrane. Skupaj s predsednikom Čebelarskega društva Sevnica Miho Metelkom se je letošnjega tradicionalnega slovenskega zajtrka udeležil tudi župan Srečko Ocvirk skupaj s sodelavci s predmetnega področja, in sicer v Domu upokojencev Sevnica. Obisk in prijeten zajtrk v domu je bila hkrati tudi priložnost za predajo čestitk ob 98. rojstnem dnevu stanovalca doma upokojencev Franca Abrama.

Novo avtobusno postajališče na Preski

Po zgledu avtobusnih postajališč na Konjskem in Lazah ima novo avtobusno postajališče tudi Preska, ob cesti Laze-Primož. Otvoritev je potekala ta teden v sklopu prireditev ob občinskem prazniku. Novo pridobitev so s petjem pospremili Fantje s Preske, z vezno besedo Sergeja Sever, navzoče pa so pozdravili predsednik vaškega odbora Laze, Konjsko in Preska Alojz Mrgole, predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in župan Srečko Ocvirk. V letošnjem letu je lokalna skupnost poleg že omenjenega uredila še avtobusna postajališča na Gornjem Brezovem, v Hinjcah in na Kladju.

Tretji praznični teden občine Sevnica

Tudi tretji novembrski praznični teden je pester s prireditvami v počastitev občinskega praznika. Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje je organiziralo predavanje Dušana Lipeja na temo Skrb za male živali, Športno društvo Partizan Sevnica je pripravilo občinsko tekmovanje v akrobatiki, Knjižnica Sevnica pa delavnico Deje Muck na temo izdelovanja fraktalnih risb. Dom upokojencev Sevnica je organiziral dneve odprtih vrat Skupaj bogatimo življenje, v sklopu katerih so povabili na ogled doma in spoznavanje z življenjem v domu, na odprtje in ogled razstave ročnih del ter na predavanje Štefanije Lukič Zlobec na temo Demenca, izzivi sodobne družbe.

Na sevniškem gradu sta bili v organizaciji Zveze kulturnih društev Sevnica in sevniške območne organizacije javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti odprti razstavi del XVI. Sevniškega likovnega shoda Grad 2017 in likovnih del lanskega prvaka shoda Staneta Udvanca. V prostorih Trškega dvorca pri občini je potekala konferenca »Človek človeku sopotnik« na temo inovativnih rešitev mobilnosti starostnikov, v skupni organizaciji Zavoda Sopotniki, zavoda za medgeneracijsko solidarnost, in Družinskega inštituta Zaupanje.

Nocoj bo ob 18. uri v Knjižnici Sevnica zaključek bralnega projekta »Posavci beremo skupaj« - literarni večer s pisateljico Mojco Kumerdej. Na jutrišnjo soboto se bodo zvrstile še tri prireditve. Ob 9. uri bo v Športnem domu Sevnica turnir v namiznem tenisu ob občinskem prazniku in hkrati 4. spominski šahovski turnir članov društev invalidov iz Posavja in Zasavja, oba v organizaciji Društva invalidov Sevnica. Ob 18. uri pa bo v telovadnici pri novi osnovni šoli v Tržišču koncert »Prifarska desetka!«, ki ga organizira Kulturno društvo Prifarski muzikanti.

Občinska uprava Občine Sevnica