Tedenske novice 18.8.2017

Obvestilo o zbiranju prijav zaradi škode po suši

Občine Sevnica, Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki obveščajo, da je na osnovi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v teku zbiranje vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi suše v letu 2017. Za prijavo škode pridejo v poštev naslednje kulture: koruza v zrnju in silažna koruza, travinje in vrtnine na prostem ter ostali njivski posevki z izjemo žit. Občine naprošajo, naj škodo prijavljajo tisti oškodovanci, ki so imeli škodo na zgoraj navedenih kulturah in je ta večja od 30 odstotkov. Pogoj je tudi, da so oškodovanci na dan 15. julij 2017 vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID, in je velikost prijavljene površine poškodovanih kultur večja od 1 ha primerljivih površin.

Vloge je na vseh občinah možno oddajati od ponedeljka, 21. avgusta, do petka, 1. septembra 2017. Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletnih straneh občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini. V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na pristojni občini, morajo s seboj prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2017. Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.

110 let Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž ta konec tedna z več dogodki praznuje 110-letnico delovanja društva. Danes, 18. avgusta, bo ob 18. uri v tamkajšnjem kulturnem domu slavnostna seja PGD Šentjanž in predstavitev kronike, sledilo bo družabno srečanje. Jutri, 19. avgusta, se dogajanje pričenja ob 17:15 z zborom gasilcev, nadaljuje ob 17:30 s prikazom gasilske tehnike društev sevniške občine ter nadaljuje ob 18. uri z osrednjo slovesnostjo ob jubileju društva in predajo ključa nove avtocisterne. V kraju bo nato tudi veselica.

Tradicionalna 11. Kitariada

Pred Športnim domom Sevnica pri bazenu bo jutri, 19. avgusta, od 19. ure potekala tradicionalna 11. Kitariada. Nastopile bodo glasbene zasedbe Štandgas, She & The Young Ones, Modre zvezde, Cantina Thrash, Prelude, Makadam, za vrhunec večera pa bo poskrbela legendarna slovenska rock skupina Šank Rock. Vstop na dogodek, ki ga organizira KŠTM Sevnica, je prost.

Grajski kino pod zvezdami

Kavarna Graščakova hči v sodelovanju s KŠTM Sevnica v okviru festivala Sevniško grajsko poletje 2017 nocoj, 18. avgusta, prireja Grajski kino pod zvezdami. Na sporedu bo film Človeški kapital. Predstava, ki bo v grajskem atriju, bo ob 21. uri.

Občinska uprava Občine Sevnica