Tedenske novice 20.10.2017

26. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Osrednja vsebinska točka 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo, je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za leto 2018. Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. Cilj je predlagati takšen proračun, ki je finančno vzdržen, ki bo zagotavljal tekoče delo in izvajanje rednih zakonskih nalog ter bo hkrati razvojno in investicijsko ambiciozen. Predvidena in glede na sedaj znane finančne okvirje izračunana višina proračuna znaša okrog 18,5 milijona evrov. Člani sveta so po zelo vsebinski razpravi predlog proračuna podprli, podali pa so številne investicijske in širše strateške pobude in predloge. Ti naj se v okviru možnosti upoštevajo do obravnave, ki jo bodo opravila delovna telesa občinskega sveta. Sledi prva obravnava odloka o proračunu na novembrski seji.

S področja družbenih dejavnosti so svetniki obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju občine. Bistven vpliv na cene imajo število oddelkov ter število in starost otrok v oddelkih, pa tudi izobrazbena in starostna struktura kadra, izračun plač, materialnih stroškov in živil. Zaradi spremembe državne zakonodaje, s tem pa tudi uveljavitve napredovanj, so bile oblikovane nove cene programov, ki pa ne pomenijo bistvenega odstopanja od prej sprejetih cen. Trenutno je v vrtce sevniške občine na osmih lokacijah vpisanih  691 otrok v 39 oddelkih, vključenost pa je najvišja v letih doslej, in sicer 85 %. Razveseljivo je dejstvo, da so bili s 1. septembrom v vrtce sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem. Občina Sevnica bo novembra odprla še en oddelek vrtca v novozgrajenem prizidku podružnične šole na Studencu.

Člani občinskega sveta so na tajnem glasovanju izvolili štiri elektorje oziroma predstavnike Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve članov državnega sveta, ki bodo novembra letos, ter določili kandidata za člana državnega sveta. Za elektorje so bili izvoljeni Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec, Frančiška Zemljak in Janez Kukec, vsi člani Občinskega sveta Občine Sevnica. Kot kandidat za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov v 20. volilni enoti, je bil izvoljen Srečko Ocvirk.

Občinski svet je v zaključnem delu seje opravil več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov, soglasno pa sprejel tudi sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2017. Grb Občine Sevnica prejme Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Zlato plaketo Občine Sevnica Štefan Teraž in Marija Kralj, Srebrno plaketo Občine Sevnica pa Srednja šola Sevnica, Turistično društvo Tržišče in Anton Bobič. Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo 10. novembra 2017 v Športnem domu Sevnica s pričetkom ob 17. uri. Ob tej priložnosti bo podelil tudi Listino Občine Sevnica Božidarju Možicu in Vidku Močivniku.

Praznik krajevne skupnosti Krmelj

Krajevni praznik v oktobru praznuje Krajevna skupnost Krmelj. Osrednja slovesnost bo nocoj ob 18. uri. Zbrane v Kulturnem domu Krmelj bosta nagovorila predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt in župan Srečko Ocvirk, program pa bodo kulturno obogatili: Moška vokalna skupina Lira, Ženska pevska skupina Lokvanj, Osnovna šola Krmelj, Judo klub Olimpija Krmelj in Godba Sevnica. Priznanja za prizadevno delo in dosežke je Svet Krajevne skupnosti Krmelj letos namenil Društvu upokojencev Krmelj ob 40-letnici delovanja ter trenerkama Judo kluba Krmelj Inni Toropejevi in Volhi Sthyrba. V sklopu praznovanja bo jutri 15. pohod po obeležjih spominov s pričetkom ob 10. uri na parkirišču pri krmeljskem rondoju.

60 let Šahovskega kluba Milan Majcen Sevnica

Leto 2017 je jubilejno leto sevniških šahistov, obeležujejo namreč 60 let organizirane šahovske dejavnosti. Prazniku bodo posvetili srečanje šahistov vseh generacij s posamičnim hitropoteznim šahovskim turnirjem, ki bo jutri, 21. oktobra, v Vinski kleti Mastnak s pričetkom oziroma odprtjem prireditve ob 9. uri. Navzoče bo pozdravil in ob jubileju čestital tudi župan Srečko Ocvirk.

Pričenja se Sevniški pokal v rekreativnih tekih

Jutri se v organizaciji Atletskega kluba Sevnica pričenja Sevniški pokal v rekreativnih tekih 2017/2018. Prvi tek bo v krajevni skupnosti Šentjanž, v Birni vasi pri domačiji Repše, s pričetkom ob 10. uri. V sklopu pokala se bodo teki zvrstili še: novembra v Boštanju, decembra v Sevnici, februarja na Blanci in marca v Krmelju. Kot pravijo organizatorji, je Sevniški pokal v rekreativnih tekih namenjen vsem, ki se vsaj malo rekreirajo ali ukvarjajo s kakšno drugo športno dejavnostjo. Tek želijo približati čim širšemu občinstvu in navdušiti čim več otrok za ta lep in plemenit šport. Za otroke so pripravili 12, za člane pa 8 kategorij. Prve tri tekmovalce v posamezni od kategorij bodo nagradili z medaljo, absolutna zmagovalka in zmagovalec pa bosta prejela pokal. Tekmovalce čaka tudi topel obrok.

Občinska uprava Občine Sevnica