Tedenske novice 21.7.2017

 

Previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju

Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena, kateremu je izpostavljeno tudi območje občine Sevnica, se povečuje požarna ogroženost naravnega okolja. Strokovna služba Gasilske zveze Sevnica zato občankam in občanom svetuje previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju.

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je potrebno upoštevati predvsem naslednje opozorilo:

 • pri kurjenju je potrebno kurišče ustrezno urediti, kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom (s kamenjem ali z zemljo),
 • ves čas kurjenja mora ogenj nadzorovati polnoletna oseba,
 • ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
 • prepovedano je vsakršno požiganje ter uničevanje vseh vrst odpadkov z ognjem,
 • prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

Kaj storimo, če zagori v naravi?

 • ostanemo mirni in razsodni, ocenimo razsežnost požara,
 • če opazimo manjši požar v naravi, ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi kot so veje, voda, zemlja, pesek in podobno,
 • požar gasimo vedno v smeri vetra, tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju,
 • pri gašenju moramo paziti predvsem na svojo varnost,
 • če požara ne moremo pogasiti, se umaknemo na varne površine,
 • o požaru takoj obvestimo Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112,
 • počakamo gasilce zaradi dodatnih informacij in napotkov.

Kako pravilno prijavimo požar v naravi?

Pokličemo Regijski center za obveščanje na  telefonsko številko 112 in dežurnemu operaterju povemo:

 • točno lokacijo požara (naslov najbližjega stanovanjskega objekta, cestno povezavo med dvema krajema ali bližino drugega znanega objekta),
 • kaj gori (trava, podrast, gozd),
 • kakšen je obseg požara,
 • kako hitro in kam se požar širi,
 • ali so v neposredni bližini požara večji viri vode za gašenje,
 • kdo kliče in telefonsko številko za morebitne dodatne informacije,
 • razločno odgovarjamo na morebitna vprašanja dežurnega operaterja.

Uspeh intervencije je odvisen od pravočasne in pravilne informacije.

 

Odprtje rastlinske čistilne naprave v vasi Kamenica

Ob izjemni angažiranosti, enotnosti in povezanosti krajanov vasi Kamenica v Krajevni skupnosti Šentjanž ter ob sodelovanju tako krajevne skupnosti kot Občine Sevnica, je vas v teh dneh dobila novo, sodobnejšo podobo. Ob zavedanju pomena varovanja okolja in odgovornosti do ravnanja z odpadnimi vodami, je Občina Sevnica  podprla pobudo krajanov ter pridobila vso projektno  dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije in skupne rastlinske čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot. Izgradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave je Občina Sevnica tudi sofinancirala. Ob gradnji je bila posodobljena tudi cesta skozi naselje s spremljajočimi ureditvami.

Rastlinska čistilna naprava, kanalizacija in obnovljena cesta bodo uradno predani v uporabo v nedeljo, 23. julija, ob 11. uri na Kamenici. Pred slovesnim odprtjem bo ob 10. uri tudi sveta maša, posvečena zavetnici podružnične cerkve sv. Marjete na Kamenici.

 

Bazen Sevnica s pestrim počitniškim programom

V vročih poletnih dneh osvežitev in pestre počitniške animacije ponuja Bazen Sevnica. Bazen je odprt vsak dan od 8. do 19. ure. Vsak ponedeljek, torek in sredo ob 8.30 na bazenu izvajajo vodno aerobiko, ob ponedeljkih in sredah ob 16. uri so na sporedu zabavne animacije, ob ponedeljkih igre v vodi, vsako sredo se obiskovalci lahko preizkusijo v šaljivih  spretnostnih igrah v vodi, medtem ko ob četrtkih ob 16. uri potekajo zanimive ustvarjalne delavnice.

V soboto, 22. julija pa na bazenu pripravljajo prav poseben dogodek z veliko glasbe z različnimi DJ-i in norimi igrami brez meja. Od 15. ure dalje bodo tako poleg kopanja potekale party igre, odbojka, animacije in igre brez meja.

 

Občinska uprava Občine Sevnica