Tedenske novice 24.11.2017

Mednarodna konferenca o Savski daljinski kolesarski poti

Na gradu Sevnica je včeraj potekala mednarodna konferenca o razvoju Savske daljinske kolesarske poti. Več kot 80 udeležencev konference, med njimi tudi gostje iz Hrvaške in Srbije, je razpravljajo o razvoju kolesarskega infrastrukturnega omrežja v porečju reke Save, kolesarskih turističnih produktih, primerih dobrih praks ter aktivnostih na projektu Savska daljinska kolesarska pot. Pri tem so izpostavili pomen varnega, urejenega in celovito povezanega kolesarskega omrežja, pomembnega pri razvoju kolesarskega turizma, turističnih potencialov in ponudbe. Organizatorja konference sta bila Slovenska kolesarska mreža in Svet regije Posavje v soorganizaciji Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.

V imenu občine Sevnica je o pomenu urejenih kolesarskih poti in potrebi po nadaljnjem razvoju le-leh uvodoma spregovoril župan Srečko Ocvirk. Na temo državnih kolesarskih povezav kot izzivu za novo finančno perspektivo sta navzočim predstavitev podala direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko in vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji Tomaž Willenpart.

Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje Martin Bratanič je predstavil projekt Sava Krka bike, mag. Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije Koroška pa kot primer podobne dobre prakse Dravsko kolesarsko pot. O projektu »EuroVelo Sava river«, evropski daljinski kolesarski poti, je spregovoril dr. Zoran Klarić, znanstveni svetovalec na Inštitutu za turizem Zagreb in član Koordinacijskega organa za kolesarski turizem Republike Hrvaške. Gre za tri primere strateškega načrtovanja daljinskih kolesarskih poti, ki potekajo v porečjih rek.

Med temami so se zvrstile še: specializacija turističnih nastanitev za kolesarje, digitalni marketing in kolesarski turizem ter model promocije kolesarskih povezav preko tradicionalne Savske ture. Strokovni del posveta je sklenil Jovan Eraković, predstavnik Danube Competence Centra iz Beograda, ki je predstavil aktivnosti na področju razvoje infrastrukture na delu Savske kolesarske poti v Srbiji.

Zbrane sta nagovorila tudi predstavnik Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije Jože Taler, ki je izpostavil pomen razvoja kolesarskega sektorja v okviru nacionalne prometne politike in aktivne vključenosti ministrstva zaradi zagotavljanja učinkov na področju turizma, prometne varnosti in varovanja okolja, ter Dajana Marin iz Ministrstva za turizem Republike Hrvaške, tudi članica nacionalnega koordinacijskega organa za kolesarski turizem, ki je izpostavila pomembnost podpore razvoja turističnih kolesarskih produktov.

Organizacijsko-vsebinske niti dogodka sta v imenu Slovenske kolesarske mreže povezovala koordinator Andrej Zalokar in predsednik Bojan Žižek, slednji je konferenco sklenil z oblikovanimi zaključki. Navzoči so izrazili soglasno podporo razvoju Savske kolesarske poti ter predlagali sklic delovnega sestanka županov in regionalnih razvojnih agencij ob reki Savi za podpis namere o sodelovanju pri vzpostavitvi integralnega turističnega produkta Savska kolesarska pot, pripravo projekta ter ustanovitev delovne skupine za koordinacijo vzpostavitve Savske kolesarske poti v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za infrastrukturo ter Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pozivajo k nadaljnjemu sodelovanju ter strokovni in finančni podpori infrastrukturnemu delu projekta Savska kolesarska pot, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem pa k zagotovitvi strokovne in finančne podpore pri razvoju integralnih turističnih kolesarskih produktov.

Med zaključki konference je bilo dogovorjeno, da se oblikuje poziv odgovornim ministrstvom in vladam za zagotovitev ustrezne prehodnosti mejnih prehodov za potrebe realizacije daljinske kolesarske poti, da projekt vključijo v razvojne programe, finančne mehanizme in ustrezno prilagodijo zakonodajni okvir s ciljem, da Savska kolesarska pot postane del evropskega omrežja daljinskih kolesarskih poti EUROVELO do leta 2021.

V zaključnem delu je bila podana še pobuda deležnikom, naj mednarodna konferenca postane tradicionalni strokovni dogodek v podporo razvoju projekta.

Iz občine Sevnica v Državni svet izvoljena dva člana

V tem tednu so potekale volitve v Državni svet, zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Državni svet sestoji iz 40 članov, in sicer dvaindvajsetih predstavnikov lokalnih interesov, po štirih predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter šestih predstavnikov negospodarskih dejavnosti. Organizacijo državnega sveta ureja zakon, same pristojnosti pa so napisane v ustavi.

V sredo so najprej potekale volitve predstavnikov lokalnih interesov za člane Državnega sveta Republike Slovenije. Iz 20. volilne enote je bil izmed treh kandidatov z veliko večino glasov elektorjev iz občin Krško, Brežice in Sevnica izvoljen župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, čigar predlagatelj kandidature je bil Občinski svet Občine Sevnica. Ob županski funkciji bo tako Srečko Ocvirk opravljal tudi petletno funkcijo državnega svetnika.

Včeraj so bile izvedene še volitve predstavnikov funkcionalnih interesov, med njimi predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter članov negospodarskih dejavnosti. Iz občine Sevnica je član Državnega sveta postal tudi Tone Hrovat s Preske, in sicer kot predstavnik s področja vzgoje in izobraževanja.

Dogodki ob občinskem prazniku

V počastitev občinskega praznika se je tudi v tem tednu zvrstilo več prireditev. Knjižnica Sevnica ima od ponedeljka do vključno jutri, 25. novembra, teden brezplačnega vpisa za nove člane. Sevniška enota Varstveno delovnega centra Krško Leskovec je pripravila več vsebin v okviru dni odprtih vrat. Društvo invalidov Sevnica je v torek organiziralo turnir v pikadu.

V Športnem domu Sevnica je Območno združenje Rdečega križa Sevnica včeraj pripravilo lepo obiskan dobrodelni koncert »Občani Sevnice, stopimo skupaj!«, ki vsako leto tradicionalno poteka v sklopu sevniškega prazničnega novembra.

Sinoči je bila v Kulturnem domu Loka v organizaciji tamkajšnjega kulturnega društva odprta razstava slik Nevenke Flajs, diplomirane grafične oblikovalke, fotografinje in likovne ustvarjalke iz Krmelja.

Tudi zaključek tedna bo pester. Nocoj bo ob 18. uri v telovadnici pri osnovni šoli v Tržišču koncert v počastitev 15-letnice delovanja Ljudskih pevk s Telč z naslovom »Kje so tisti lepi stari časi«. Slavljenkam se bodo pridružili glasbeni gostje.

Jutri, 25. novembra, se ob 9. uri pričenja ekipno državno prvenstvo v šahu v organizaciji Društva invalidov Sevnica. Od 9. do 14. ure bo v Športnem domu Sevnica finale slovenskega pokala v ju-juitsu tehnikah, ki ga organizira Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica.

Kulturni dom Loka bo jutri zvečer gostil koncert skupine San Di Ego Band, ki se v organizaciji Kulturnega društva Primož Trubar Loka pričenja ob 20. uri.

Občinska uprava Občine Sevnica