Tedenske novice 25.8.2017

V pripravah na novo šolsko leto

Novo šolsko leto se čez teden dni pričenja tudi na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki delujejo na devetih lokacijah po občini Sevnica. V šolske klopi bo sedlo 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. Srednješolska leta se pričenjajo za 157 učencev, ki so v lanskem šolskem letu uspešno zaključili devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih šolah. V šolskem letu 2016/2017 bo vrtce v občini Sevnica po trenutnih podatkih obiskovalo 691 otrok, vključeni pa bodo v 39 oddelkov, kar je eden več kot v istem času lani. V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. Odstotek vključenosti otrok v vrtce se po trendu iz leta v leto viša. Predšolska vzgoja je sicer zagotovljena na osmih lokacijah po občini.

Novo šolsko leto prinaša novosti tudi z vidika naložb v objekte. Skladno z izvedbenim načrtom poteka izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli na Studencu. Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa bodo nova učilnica, knjižnica in kabinet. Investicija bo zaključena do konca septembra. V izvedbi je urejanje kotlovnice pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, dela bodo zaključena do pričetka kurilne sezone.

Z opravljenimi ureditvenimi oziroma vzdrževalnimi deli bo učence ob vstopu v novo šolsko leto pričakala preurejena okolica podružnične osnovne šole v Loki pri Zidanem Mostu, in sicer novo asfaltirano ter opremljeno igrišče, preurejeno je parkirišče, prav tako je v prostorih šole urejena nova knjižnica. V izvajanju je menjava parketa v telovadnici krmeljske osnovne šole.

Danes se je na Občini Sevnica sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je osnovan kot delovno telo občinskega sveta. Članom sveta so se na seji pridružili še predstavniki osnovnih šol, sevniške policijske postaje ter strokovni sodelavci občine, ki skrbijo za področje urejanja in vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja. Osrednja razprava je bila namenjena aktivnostim ob začetku šolskega leta, ko je zaradi večjega prometa pred šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost.

V dogovoru s šolami in policijo bodo oblikovane skupine prostovoljcev, tudi prisotnih na seji sveta, ki so pripravljeni svoj čas v prvih šolskih dneh nameniti spremljanju varnosti otrok na poti v in iz šole ob najbolj frekventnih poteh. V sklopu priprav na 1. september so v teku barvanja talnih označb pred šolami in obnovitve prometne signalizacije. Občina Sevnica ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pozivata vse udeležence v prometu na dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov ter še posebno pozornost ob pričetku novega šolskega leta.

Razpis za dobitnike občinskih priznanj

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti, 10. novembra. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Sevnica in je odprt do vključno 13. septembra 2017.

Srečanje posavskih upokojencev na Studencu

Jutri, 26. avgusta, bo pri gostilni Janc na Studencu potekalo srečanje upokojencev z območja posavske pokrajine. Dogodek s pričetkom ob 11. uri bo potekal v organizaciji Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja. Slavnostni govornik bo župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, pozdrav vsem udeležencem bo tudi s strani predsedstva Zveze društev upokojencev Slovenije. Slovesnost bo popestril kulturni program, nadaljevala pa se bo z družabnim srečanjem.

Sevniški planinski maraton

Na jutrišnjo soboto bo potekal Sevniški planinski maraton 2017, tradicionalna rekreativna športna prireditev, ki ponuja šest različnih poti v dolžinah od 6 do 62 km – kot izziv vztrajnim pohodnikom, tudi tekačem, združuje pa pohodniške užitke, možnost rekreacije za družine in športno-kulturno-zabavno preizkušnjo za najmlajše. Več informacij je na spletni strani www.planinskimaraton.si, vključno z možnostjo prijav, ki pa bodo mogoče tudi pred samim pričetkom maratona.

26. Skok na Lisco

Kolesarsko društvo Sevnica to nedeljo, 27. avgusta, prireja tradicionalno rekreativno gorsko kolesarsko dirko Skok na Lisco. Tudi po mnenju poznavalcev ena težjih gorskih kolesarskih preizkušenj se pričenja pred Športnim domom Sevnica ob 10. uri. Zaključek bo pri Tončkovem domu na Lisci, kjer bodo podeljene spominske nagrade, najboljšim v posameznih kategorijah pa tudi pokali oziroma medalje in priznanja.

Občinska uprava Občine Sevnica